Naar homepagina
Naar programma
Naar pagina contact
Naar pagina concert
Naar pagina fotoalbum
Naar pagina dirigent
Naar pagina archief
                                               fotoLdH.jpg   
 Archief

Passieconcert 5 april 2023

In de stille week voor Pasen, op woensdagavond 5 april, voerden we The Crucifixion van John Stainer uit. De tenor- en bassolo werden vertolkt door Arco Mandemaker en Sinan Vural. Het orgel werd bespeeld door Louis ten Vregelaar en de algehele leiding was in handen van dirigent Gerrit Hoekstra. Uit de reacties van de vele toehoorders mogen we opmaken dat het een betekenisvol uur  was voor hen. Er waren ook Oekraïense gasten. We hebben als koor en gastzangers ontspannen gezongen, wat onder andere resulteerde in een mooie koorklank. Na afloop  was er in de Leerkamer een informeel samenzijn waar onder het genot van een kopje koffie of thee de medewerkenden werden toegesproken door voorzitter Jan Podt. Arco Mandemaker, Sinan Vural, Louis ten Vregelaar en Gerrit Hoekstra ontvingen als blijk van dank en waardering een fleurig boeket bloemen.

Najaarsconcert 26 november 2022

Voor dit concert was 'Voices to Heaven', een koor van jonge enthousiaste mensen uit Hengelo en omgeving, uitgenodigd. Op het programma stonden liederen uit de Engelse kerktraditie, zoals het bekende Praise, my soul, the king of heaven (Goss), Hail, gladdening light (Stainer), Rejoice in the Lord alway (Rathbone) en The Lord is my shepherd (Rutter) . 'Looft den Heer' bracht eerst een zevental liederen ten gehore en daarna was het de beurt aan het gastkoor. Beide koren lieten zich van hun beste kant zien en vooral horen. We kunnen terugkijken op een prachtig concert. De reacties van de bezoekers waren zeer positief.

Passieconcert 13 april 2022

Het koor was dankbaar en blij dat er na twee jaar weer samen gezongen mocht worden. Hierdoor kon een jarenlange traditie opgepakt worden en stond er weer een passieconcert op het programma voor de woensdag voor Pasen. Op woensdagavond 13 april werd in een goed gevulde kerk door koor en solisten Sept paroles du Christ en croix van César Franck (1822-1890) uitgevoerd. In dit muziekstuk toonzet Franck de zeven kruiswoorden van Jezus. Deze uitspraken worden verbonden met andere teksten uit de bijbel en de liturgie. In acht delen worden de innerlijke emoties van de luisteraar geleid door een muzikale uitbeelding van de tekst. Zes delen hebben een rustig tempo. Daardoor geven ze alle ruimte voor meditatie.
Aan het concert werkten de tenor Erik Janse, de bas Matthijs Mesdag en Louis ten Vregelaar op het orgel mee. Voorafgaand aan de Sept paroles zongen ‘Looft den Heer’, de solisten en het klein koor ‘In Laetitia’ afzonderlijk passiemuziek van o.a.  Bach, Pergolesi, Haydn, de Victoria en Gasparini. De algehele leiding was zoals altijd weer in de vertrouwde handen van dirigent Gerrit Hoekstra.
In 2020 en 2021 zijn geen concerten gegeven vanwege de coronapandemie.

Jubileumconcert 30 november 2019

Het negentig jarig bestaan van het koor is vreugdevol gevierd met een concert in de protestantse kerk in Hellendoorn op zaterdag 30 november. De algehele leiding van de avond was in handen van dirigent Gerrit Hoekstra.

Het concert droeg de titel Praise de Lord, natuurlijk verwijzend naar de naam van het koor. De stukken waren hier op uitgezocht. Er werd gezongen in het Duits, Engels en Nederlands. Werken van onder andere: Melchior Vulpius, John Blow, Johan Michael Bach en Johann Pachelbel stonden op het programma. Er werd zowel vierstemmig als vijfstemmig gezongen.

Ook het sopraankoor In Laetitia liet van zich horen met onder andere Sound the Trumpet!
van Henry Purcell en Jauchzet dem Herren, alle Welt van Heinrich Schütz. Zij en enkele gastzangers zongen met Looft den Heer ook een tweetal werken voor dubbelkoor. Met Louis ten Vregelaar aan het orgel en Roland Siemons op zijn cello werd het een afwisselende en vreugdevolle muzikale avond. We kijken er in dankbaarheid op terug.

Veel oud-leden, donateurs en sponsors hebben gebruik gemaakt van de uitnodiging voor dit bijzondere concert. Na afloop was er een informeel samenzijn in de Leerkamer voor leden, gasten en publiek.

In het najaar was er een kleine tentoonstelling over het koor ingericht in de ZINiN Bibliotheek in Hellendoorn. In de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw ging het koor vaak op concours en won hierbij vele medailles en ereprijzen. Deze waren er te zien evenals de vlag van het koor en een collage van foto's uit de afgelopen tijd.

Jubileumreis 16 mei 2019
Een speciaal daarvoor ingestelde commissie organiseerde op 16 mei een jubileumreis voor leden, dirirgenten en partners. Op de dag van vertrek stapten zo'n 60 mensen verwachtingsvol in een grote touringcar. Het was een grote verrassing waar de reis naar toe zou gaan. De chauffeur van de bus speelde het spelletje mee en liet ons in het ongewisse over her reisdoel. Via vele omwegen door noordwest Overijssel en na een tussenstop voor de lunch kwamen we in Urk terecht. Na een boottocht met een presentatie van de Urker klederdracht in levende lijve konden we kiezen tussen een grotere of kleinere wandeling door het mooie vissersdorp onder leiding van een plaatselijke gids. We sloten deze geheel verzorgde en erg gezellige dag af met een heerlijk buffet.

Passieconcert 17 april 2019
Het jubileumjaar start met het passieconcert. Aan dit concert werkten mee: Matthijs Mesdag (bas),
Arco Mandemaker (tenor) en Louis ten Vregelaar (orgel). Algehele leiding: Gerrit Hoekstra (dirigent).
We kunnen terug kjiken op een mooie avond. De reacties uit de kerk waren positief: het koor had
een mooie, volle koorklank. Orgel en koorzang waren goed in balans. De registatie van de orgelpartij
was goed gekozen. De solisten zongen op indringende wijze hun partij. Indruk maakte ook het duet
'So Thou liftest Thy divine petition', dat zij samen zongen.
Veertig jaar geleden, bij het 50-jarige jubileum van 'Looft den Heer' is 'The Crucifixion' van John Stainer
voor de eerste keer uitgevoerd. In de jaren daarna is het een traditie geworden. Vanwege het jubileum
was ook dit jaar gekozen voor deze prachtige Engelse koormuziek, waarin het lijden en sterven van
Jezus centraal staat. Daaruit blijkt de liefde van de Heer. Het koor zingt halverwege daarvan in de hymne
'God so loved the world', naar de woorden uit het Johannes evangelie: 'Want God had de wereld zo lief
dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar
eeuwig leven heeft.'(Joh.3:16 NBV).


Najaarsconcert 1 december 2018
Samen met de Regenboogcantorij uit Nijverdal onder leiding van Gerdinand Piksen heeft "Looft den Heer"
onder leiding van Gerrit Hoekstra een concert gegeven waarin veel adventsmuziek heeft geklonken.
De sopraangroep van "Looft den Heer" verleende ook haar medewerking. Muzikale begeleiding van de
koorzang was er van Roland Siemons op cello, Louis ten Vregelaar op orgel. Beide heren waren ook
solistisch te horen.

Zondag 7 mei  2018
Op 7 mei 2018 verleenden we medewerking aan de vesper in de Protestantse kerk in
Hellendoorn. Deze begon om 19:00 uur.


Kniepertjesactie 2018
In de week van 16 april hielden we de Kniepertjesactie. Zoals elk jaar waren we te gast in de Ossenkamp en
bakten we daar onder de enthousiaste leiding van meesterbakker Henk een hele voorraad overheerlijke rolletjes.                              
            
Foto's kniepertjes bakken


Eerste Paasdag 2018
Op 1 april 2018 werkten we mee aan de tweede dienst van 10:30 uur in de Protestantse kerk
in Hellendoorn.


Passieconcert 2018
Op woensdag 28 maart 2018 hadden we een passieconcert in de Protestanse kerk in Hellendoorn.
We voerden 'Sept Paroles du Christ en croix,' Van Cesar Franck uit.

Het najaarsconcert op 23 november 2017
Het najaarsconcert op 23 november had het thema 'Hail Gladdening Light'. Aan het concert werkte een sopraangroep mee. 
Deze groep trad zelfstandig op samen met Looft den Heer in enkele werken voor dubbelkoor. Louis ten Vregelaar bespeelde het orgel.
Ook werd een werk voor twee orgels uitgevoerd door Louis samen met Gerrit Hoekstra.

U kunt luisteren naar muziekfragmenten van: "Hail, gladdening Light" en "Sei getreu bis in den Tod". Klik hiervoor op de link.

Luister naar Hail, gladdening Light

Luister naar Sei getreu bis in den Tod


Cultuurmarkt 2017
Op 10 juni 2017 om 13:00 uur namen we deel aan de Cultuurmarkt in het Huis van Cultuur en Bestuur.

Vesper 2017
Op 7 mei om 19.00 uur verleenden we in de Protestantse kerk in Hellendoorn medewerking aan de Vesperdienst.

Pasen 2017
Op de eerste Paasdag zongen we om 8.45 uur in de eerste dienst.
Daarna zongen we om 10.15 uur in de dienst in Kr
önnenzommer.


Kniepertjesactie 2017

In de week vanaf 13 maart 2017 hebben we van 8.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.30 uur weer kniepertjes gebakken.
Dit streekproduct is smakelijk en bovendien lang houdbaar.
Het is altijd heel erg gezellig om dit samen te doen o.l.v. onze meesterbakker Henk.
Onder genot van een kopje koffie en een drankje werkten we de hele week in ploegendiensten om genoeg te kunnen produceren.
De leden van het koor zorgden
voor de verkoop.
Zo kunnen we onze concerten financieel op peil houden.

Najaarsconcert 2016
Op donderdag 17 november hebben we samen met ons jongerenkoor "4You" o.l.v. Inge Mollenhorst
ons concert "Be Joyful" gehouden.
Het concert werd afgewisseld met de Sopranengroep en een duo orgelspel van Louis ten Vregelaar met Gerrit Hoekstra.
Louis ten Vregelaar begeleidde het koor en de algemene leiding werd verzorgd door onze dirigent  Gerrit Hoekstra.
De toegang was gratis met een collecte aan de uitgang.

Najaarconcert  2015
Op 10 december 2015 hebben we ons Najaars- c.q. Adventsconcert
"How Excellent" gehouden in de Prot. kerk te Hellendoorn.
Dit concert werd samen met het jongerenkoor "4You" o.l.v. Adrie Heerdink-van Buren uitgevoerd en als begeleid(st)ers werkten mee:
Linda Braakman gitaar, Anne Braakman dwarsfluit, Klaske Wassenaar dwarsfluit en Jan Nijland drum.
Het concert werd afgewisseld met een sopranengroep en solisten uit het koor.
Het orgel werd bespeeld door Louis ten Vregelaar en de algehele leiding stond o.l.v. onze dirigent Gerrit Hoekstra.

Korenfestival 2015
Op zaterdag 18 april werkte ons koor "Looft den Heer" mee aan het korenfestival in " 't Centrum"  in Nijverdal.

Pasen 2015
Op zondag 5 april werkte ons koor mee aan de 1e morgendienst op de paasmorgen in de "d'Oale Grieze" en
daarna ook nog aan de dienst in
Krönnenzommer.

Passieconcert 2015
Op 1 april 2015 om 20.00 uur vond ons Passieconcert "The Crucifixion" van John Stainer plaats
en werd uitgevoerd in de Protestantse kerk te Hellendoorn door ons koor "Looft den Heer".
Medewerking werd verleend door: Arco Mandemaker tenor en Matthijs Mesdag bas en Louis ten Vregelaar orgel.
Het geheel stond onder leiding van onze dirigent Gerrit Hoekstra.

Hierboven zie je alle concerten vanaf 2015 van ons koor "Looft den Heer".
.

 Passieconcert 2015
Op 1 april 2015 om 20.00 uur vond ons Passieconcert "The Crucifixion" van John Stainer plaats
en werd uitgevoerd in de Protestantse Kerk te Hellendoorn door ons koor "Looft den Heer"..
Met medewerking van Arco Mandemaker - tenor en Mathijs Mesdag - bas en Louis ten Vregelaar - orgel.
Het geheel stond onder leiding van onze dirigent Gerrit Hoekstra.